3

"Nie miłosierdzie, lecz sprawiedliwość jesteśmy winni zwierzętom"

A. Schopenhauer

Slideshow zdjęcie: