TECHNICY WETERYNARII

 

Iwona Staszewska
Kierownik zespołu techników
technik weterynarii

 

Mgr Katarzyna Kwiatektechnik weterynarii, laborant

Mgr inż. Małgorzata Bontertechnik weterynarii

Inż. Katarzyna Krzewina - technik weterynarii

Mgr inż. Katarzyna Pająk-Biernacka - technik weterynarii

Inż. Patrycja Tchórzewska - pielęgniarka weterynaryjna

Mgr inż. Ewelina Staniszewska - technik weterynarii

Mgr Jolanta Lelas - technik weterynarii

Joanna Jaworska-Cebulak - technik weterynarii

Mgr Joanna Gajcy - technik weterynarii

Inż. Sylwia Jędras - technik weterynarii

Małgorzata Kowalska - technik weterynarii

Katarzyna Ruszkowska - asystent weterynaryjny

Agata Gołaszewska - technik weterynarii, laborant

Magdalena Tyra - asystent weterynaryjny

Lidia Popiel - asystent weterynaryjny

Maja Romańczuk - asystent weterynaryjny

Kamila Wójcik - asystent weterynaryjny