• Zakres specjalizacji

 • Lek. wet. Anna Kuziemska-Raczyńska

  specjalista chorób psów i kotów

  Od ponad 20 lat jest praktykującym lekarzem weterynarii. Ukończyła studia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł lekarza uzyskała w 2002 roku. Jest wieloletnim specjalistą chorób psów i kotów, posiadającym państwowy egzamin specjalizacyjny. Dodatkowo specjalizuje się w nefrologii i urologii. Na swoim koncie ma szereg publikacji dla topowych czasopism branżowych, takich jak: Weterynaria w Praktyce, VetPersonel czy Medycyna Weterynaryjna. W latach 2013-2017 byłam konsultantem merytorycznym czasopisma VetPersonel. Od 2013 roku ściśle współpracuje z Kliniką Weterynaryjną doktora Dariusza Niedzielskiego.

  Prywatnie interesuje się rękodziełem, literaturą skandynawską i motoryzacją.
  Jestem właścicielką psa i dwóch kotów.


  Publikacje

  1. Kuziemska A.: Przydatność obliczania wskaźników hematologicznych w diagnostyce różnicowej niedokrwistości u psów. Medycyna Wet. 59 (11) 2003

  2. Jonkisz P., Nicpoń J., Bieżyński J., Hildebrand W., Kuziemska A.: Przydatność dializy otrzewnowej w leczeniu niewydolności nerek u psów. Medycyna Wet. 60 (6) 2004

  3. Hildebrand W., Kuziemska A.: Diagnostyka zaburzeń hemostazy. Weterynaria w praktyce. 5/2004

  4. Jonkisz P., Kuziemska A., Nicpoń J.: Dializa otrzewnowa u psów – główne założenia. Weterynaria w praktyce. 3/2005

  5. Hildebrand W., Kuziemska A.,: Diagnostyka chorób trzustki. Praktyczna interpretacja wyników badań laboratoryjnych psów i kotów. Weterynaria w praktyce 3/2005

  6. Jonkisz P., Kuziemska A.: Ostra niewydolność nerek. Weterynaria w Praktyce. 5/2005

  7. Jonkisz P., Kuziemska A.: Przewlekła niewydolność nerek. Weterynaria w praktyce. 6/2005

  8. Jonkisz P., Kuziemska A., Kurosad A., Popiel J.: Peritoneal Dialysis in Dogs. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S. Z. Gzhytskyj, Tom 8 No2 (29), Lwów, 2006

  9. Jonkisz P., Kuziemska A.: Krew. Materiał diagnostyczny funkcji nerek u psów i kotów. Weterynaria w praktyce. 4/2006

  10. Jonkisz P., Kuziemska A., De Lubomisz Treter T.: Przypadek niedoczynności kory nadnerczy u 6-letniego psa. Medycyna Wet. 62 (9) 2006

  11. Jonkisz P., Kuziemska A., Hildebrand W.: Oznaczanie klirensu egzogennej kreatyniny w praktyce klinicznej psów. Medycyna Wet. 62 (11) 2006

  12. Hildebrand W., Jonkisz P., Kuziemska A.: Niedoczynność kory nadnerczy: Przypadek kliniczny. Magazyn Weterynaryjny 07 – 08/2007

  13. Kuziemska A.: Problemy młodego lekarza weterynarii zatrudnionego w zakładzie leczniczym. Życie Weterynaryjne 2007

  14. Hildebrand W., Kuziemska A., Popiel J.: Dodatkowe badania laboratoryjne w diagnozowaniu zaburzeń hormonalnych psów. Weterynaria w praktyce. 5/2007

  15. Hildebrand W., Kuziemska A.: Chemioterapia kliniczna nowotworów psów i kotów. Magazyn Weterynaryjny vol. 17 nr 133/2008

  16. Hildebrand W., Kuziemska A.: Terapia płynami u psów i kotów. Weterynaria w praktyce. 5/2008

  17. Hildebrand W., Kuziemska A.: Efekty uboczne i powikłania chemioterapii nowotworów psów i kotów. Magazyn Weterynaryjny. Vil 18 nr 147/2009

  18. Veterinary Focus 19,1-2009: Kurosad A., Kuziemska A., Hildebrand W. – redaktorzy wydania polskiego

  19. Kuziemska A.: Jaka jest Twoja diagnoza? Weterynaria w praktyce. 3/2010

  20. Kuziemska A.: Podróżowanie ze zwierzętami. Weterynaria w praktyce. 5/2010

  21. Hildebrand W., Kuziemska A.: Drogi podawania leków cytostatycznych. Weterynaria w praktyce. 10/2010

  22. Kuziemska A., Jonkisz P., Hildebrand W.: Guz pęcherza moczowego u psa. Postępowanie diagnostyczne i terapia na przykładzie przypadku klinicznego. Weterynaria w praktyce. 10/2010

  23. Kuziemska A., Hildebrand W.: Badanie fizykochemiczne kału. Weterynaria w praktyce. 9/2011

  24. Hildebrand w., Kuziemska A.: Prawidłowe zakładanie wenflonu różnym gatunkom zwierząt. VetPersonel 2/2012

  25. Kuziemska A., Hildebrand W.: Mocz jako materiał laboratoryjny. Weterynaria w praktyce. 3/2012

  26. Kuziemska A., Hildebrand W.: Analiza osadu i badanie mikrobiologiczne moczu. Cz. I. Weterynaria w praktyce. 5/2012

  27. Kuziemska A., Hildebrand W.: Analiza osadu i badanie mikrobiologiczne moczu. Cz. II. Weterynaria w praktyce 6/2012

  28. Kuziemska A.: Nowe uregulowania prawne dotyczące podróżowania ze zwierzętami towarzyszącymi. Weterynaria w praktyce 6/2012

  29. Hildebrand W., Kuziemska A., Krupa A.: Postępowanie w nagłych przypadkach. Cz. I. VetPersonel 3/2012

  30. Hildebrand W., Kuziemska A., Krupa A.: Postępowanie w nagłych przypadkach. Cz. II. Postępowanie doraźne w nagłych przypadkach zatruć u psów i kotów. VetPersonel 4/2012

  31. Kuziemska A., Jonkisz P.: Dializoterapia. Weterynaria w Praktyce 10/2012

  32. Kuziemska A., Hildebrand W.: Badanie biochemiczne moczu. Weterynaria w praktyce 11-12/2012

  33. Hildebrand W., Kuziemska A.: Postępowanie w nagłych przypadkach. Cz. III. Postępowanie ze zwierzętami w hipotermii i z odmrożeniami. VetPersonel 1/2013

  34. Kuziemska A.: Infekcje dróg moczowych. Weterynaria w praktyce 7-8/2013

  35. Kuziemska A., Hildebrand W.: Badanie fizykochemiczne moczu. Weterynaria w praktyce 9/2013

  36. Kuziemska A., Hildebrand W.: Pacjent z chorobami układu wydalniczego. VetPersonel 2/2014

  37. Kuziemska A.: Zakażenia dróg moczowych. Weterynaria w Praktyce 3/2014

  38. Hebel M., Kuziemska – Raczyńska A.: Moczowody – wyzwanie diagnostyczne. Weterynaria w praktyce 1-2/2015

  39. Kuziemska – Raczyńska A.: Białkomocz – algorytm postępowania diagnostycznego i terapeutycznego. Weterynaria w praktyce 5/2015

  40. Kuziemska – Raczyńska A.: Kreatynina i symetryczna dimetyloarginina (SDMA) w diagnozowaniu wczesnej niewydolności nerek. Weterynaria w praktyce 3/2016

  41. Hebel M., Kuziemska – Raczyńska A.: Tomografia komputerowa w diagnostyce nowotworów nerek u psów. Weterynaria w praktyce 3/2016

  42. Kuziemska – Raczyńska A.: Hemodializa praktycznie. Weterynaria w praktyce 4/2016

  43. M. Hebel, A. Kuziemska-Raczyńska, H. Purzyc, D. Niedzielski, M. Caban: Charakterystyka morfometryczna gałki ocznej kotów w obrazach tomografii komputerowej (TK). XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Lublin 2016

  44. A. Kuziemska-Raczyńska, M. Hebel, H. Purzyc, D. Niedzielski, M. Caban: Analiza morfometryczna obrazu tomografii komputerowej (TK) puszek bębenkowych kotów. XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, Lublin 2016

  45. Kuziemska – Raczyńska A.: Kapilarioza pęcherza moczowego – przypadek kliniczny. Weterynaria w praktyce 11-12/2016