dr inż. Małgorzata Filistowicz

Kierownik Ośrodka Sportu i Rehabilitacji Zwierząt, Zoofizjoterapeuta

Katarzyna Urbańska

Zoofizjoterapeuta, osteopata