• 1

  • Lek. wet. Szymon Matuszyk

    Ukończył medycynę weterynaryjną na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu w 2020 roku.
    Z Kliniką Psa i Kota związany jest od roku 2023. Swoje zawodowe życie poświęca pacjentom internistycznym oraz wymagającym interwencji okulistycznej i stomatologicznej. Ukończył kursy m.in. podstawowej chirurgii okulistycznej pod opieką lek. wet. Jacka Garncarza ESE ECVO, hematologii weterynaryjnej, diagnostyki radiologicznej pod okiem dr. n. wet. Wojciecha Kindy, diagnostyki ultrasonograficznej u dr. n. wet. Wojciecha Kindy oraz prof. dr. hab. Wojciecha Niżańskiego.
    Do swoich zasług może dodać publikacje w prasie branżowej (“Gojenie trudnych ran u kotów”, Magazyn Weterynaryjny 2024).

    Prywatnie jest członkiem Klubu Zdobywców Korony Gór Polski, pasjonatem designu oraz opiekunem dwóch zwierzaków z interwencji: suczki Ryszardy oraz kotki Hrabiny.