Lek. wet. Agnieszka Remian

Kierownik zespołu lekarzy weterynarii, specjalista chorób psów i kotów

Dr n. wet. Joanna Pasikowska

Specjalista chirurg, specjalista chorób psów i kotów

Lek. wet. Martyna Caban

Lek. wet. Małgorzata Chęć-Niemira

Lek. wet. Tomasz Zora

Lek. wet. Katarzyna Czerniawska

Lek. wet. Anna Harasimiuk

Lek. wet. Mateusz Wereżyński

Lek. wet. Tomasz Mostek

Lek. wet. Lidia Popiel

Dr n. wet. Elżbieta Giza

Lek. wet. Mateusz Hebel

Specjalista radiolog

Lek. wet. Luiza Ratajczak

Specjalista chorób psów i kotów

Lek. wet. Piotr Rząd

Spacjalista radiolog

Lek. wet. Dominika Sławska

Lek. wet. Alicja Wajda

Lek. wet. Aleksandra Tyra

Lek. wet. stażysta Anita Sobek

Lek. wet. stażysta Radosław Skorupa

Lek. wet. stażysta Magdalena Staśkiewicz