Medycyna regeneracyjna

 • Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski

 • Preparaty płytkowe

  OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE (ang. Platelet-rich plasma, w skrócie PRP)

  To preparat krwiopochodny zawierający zwiększoną ilość płytek krwi, który uzyskuje się z krwi obwodowej pobranej od pacjenta. Osocze bogatopłytkowe zawiera liczne czynniki wzrostu (m.in. PDGF, IGF, TGF-β), dzięki czemu stymuluje procesy regeneracyjne, dlatego też często stanowi uzupełnienie do zabiegów chirurgicznych. Ponadto, zwielokrotniona ilość płytek krwi działa aktywującą i stymulująco na transformację komórek macierzystych w procesie regeneracyjnym, dzięki czemu może stanowić dopełnienie terapii komórkami macierzystymi.
  Przygotowanie preparatu polega na każdorazowym pobraniu krwi od pacjenta celem izolacji płytek krwi, a następnie zdeponowaniu koncentratu plytkowego zawieszonego w osoczu dostawowo, ewentualnie okolostawowo.

  WŁÓKNIK BOGATOPŁYTKOWY ( ang. Platelet Rich Fibrin, w skrócie PRF)

  Jest to autogenna membrana fibrynowa uzyskiwana z krwi pacjenta mająca za zadanie stymulowanie gojenie ran, odbudowę tkanek miękkich, czy też wzrost kości . Zwarta struktura włóknika, zawierająca leukocyty płytki krwi jest wspaniałym nośnikiem dla komórek, cytokin i czynników wzrostu( m.in. VEGF. TGFβ-1, TSP-1). Przedłużone uwalnianie tych czynników, a także trójwymiarowa struktura PRF sprawiły, że preparat ten jest z powodzeniem stosowany podczas zabiegów operacyjnych.
  Zwykle włoknik bogatopłytkowy przygotowuje się tuż przed zabiegiem operacyjnym, a następnie stosuję się go jako matryca do gojenia i odbudowy tkanek, czy też jako uzupełnienie braków kości, a także podczas implantacji materiałów „obcych”.

  Terapie regeneracyjne

  ARTHREX ABPS / IRAP II

  Terapia stosowana w leczeniu zachowawczym chorób układu kostno- stawowego. Polega na jednorazowym pozysskaniu z krwi pacjenta autologicznej zawiesiny zawierającej przeciwzapalne cytokiny oraz czynniki wzrostu w wysokich stężeniach.
  Zastosowanie autologicznych białek ma za zadanie hamowanie i przeciwdziałanie procesom zapalnym, co znacznie łagodzi dolegliwości bólowe.
  Terapia ta, podobnie jak terapia Orthokine vet Irap polega na jednorazowym pobraniu krwi od pacjenta, a następnie kilkukrotnych iniekcjach w zmienione miejsce. Często stosowana jako alternatywa dla komórek macierzystych , szczególnie w przypadku pacjentów geriatrycznych, czy też leczenia farmakologicznego.  TERAPIA ORTHOKINE VET IRAP

  Metoda leczenia zapaleń oraz zwyrodnień stawów i kręgosłupa wykorzystywana w weterynarii, a także medycynie ludzkiej. Jest to terapia szeroko stosowana w dysplazji stawów, tendinopatii czy też jako czynnik wspomagający w leczeniu pooperacyjnym w przypadku zabiegów ortopedycznych. Co więcej, terapia IRAP coraz częściej wypiera długotrwałe leczenie niesteroidowymi lekami przeciwzalanymi, gdyż opiera się na wykorzystywaniu naturalnych zdolności regeneracyjnych organizmu, a także nie powoduje efektów ubocznych jak w przypadku NLPZ czy kortykosteroidów.
  W patogenezie choroby zwyrodnieniowej stawów kluczową rolę odgrywają cytokiny prozapalne, a najważniejszą rolę w tym procesie przypisuje się interleukinie 1 (IL-1), stąd też terapia polega na jednokrotnym pozyskaniu od pacjenta surowicy autologicznej , która zawiera wyższe stężenia białek szlaku sygnałowego, a zwłaszcza antagonisty receptora IL-1 (IL-1Ra) oraz bogata jest w różne czynniki wzrostu (m.in. TGF-B, IGF). Leczenie obejmuje zastosowanie 3-5 iniekcji w zmienione stawy w wyniku procesów zwyrodnieniowo- zapalnych. Przydatność preparatu do użytku to 12 miesięcy od czasu poboru krwi.


  Więcej informacji na stronie internetowej:
  www.irap.pl


  KOMÓRKI MACIERZYSTE

  Komórki macierzyste to inaczej komórki pnia (ang. stem cells) to niewyspecjalizowane, pierwotne komórki ciała, które mają zdolność do przekształcania się w dowolne komórki tkanek. Stosowane z powodzeniem podczas leczenia zwyrodnień stawów, złamań, uszkodzeń ścięgien i więzadeł. W naszej Klinice komórki macierzyste izolowane są głównie z tkanki tłuszczowej (ok. 1 cm³) pobranej od pacjenta, która następnie zostaje przekazana do laboratorium Vet Stem Cell, celem ich izolacji i namnożenia. Proces przygotowania komórek macierzystych trwa do 7 dni, po czym zawiesina komórek macierzystych podawana jest pacjentowi. Rutynowo, namnożone komórki macierzyste danego pacjenta są przechowywane w Banku Komórek Macierzystych, dzięki czemu istnieje możliwość ponownego podania komórek, bez powtórnego pobrania tkanki tłuszczowej.

  Więcej informacji na stronie internetowej: www.vetstemcell.pl

  NOLTREX

  To biopolimer zawierający jony srebra o konsystencji żelu stosowany do iniekcji dostawowych w chorobie zwyrodnieniowej. Jest to syntetyczna wiskoproteza o kompatybilności tkankowej i właściwościach podobnych do mazi stawowej, która dzięki wysokiej gęstości wspomaga amortyzację stawu, a także zapobiega tarciom. Dodatkowo zawarte w hydrożelu jony srebra mają działanie bakteriostatyczne, dzięki czemu stwarzane są idealne warunki do chondrogenezy.

  Preparat podaje się jednorazowo,jednakże ilość podań może być modyfikowana w zależności od stanu klinicznego pacjenta i zaawansowania choroby zwyrodnieniowej. Efekt przeciwbólowy zwykle utrzymuje się od 6-12 miesięcy, jednak jest to wysoce uzależnione od stopnia zaawansowania choroby zwyrodnieniowej.
  Noltrex jest preparatem szeroko stosowanym w krajach Unii Europejskiej, Rosji, Turcji oraz Ameryce Południowej.

  Więcej informacji na stronie internetowej: http://forclever.pl/


  Należy pamiętać, że tylko lekarz weterynarii może dobrać optymalną metodę leczenia dla pacjenta, uwzględniając jego wiek i obraz kliniczny, tak aby nie zagrażać jego życiu i zdrowiu.