Oddział Szpitalny

 • Klinika Weterynaryjna dr n. wet. Dariusz Niedzielski

 • Pacjentami naszego szpitala są zwierzęta wymagające intensywnej terapii.

  Potrzebują one częstego kontrolowania parametrów życiowych, pobierania materiału do badań laboratoryjnych oraz regularnego podawania leków. Leczy się tu sposobami niedostępnymi w warunkach domowych. W naszym szpitalu przebywają zwierzęta po ciężkich zabiegach operacyjnych, z ciężkimi zaburzeniami ogólnoustrojowymi oraz pacjenci leczeni przewlekle.

  W szpitalu dysponujemy odpowiednim sprzętem, takim jak:

  • klatka tlenowa,
  • kardiomonitory,
  • pompy infuzyjne,
  • inkubatorowy, również inkubator pediatryczny,
  • koncentratory tlenu,
  • pulsoksymetry.


  Pozwala nam to prowadzić m.in.:

  • leczenie pacjentów w stanach zagrożenia życia, po wypadkowych, w ciężkim stanie lub we wstrząsie,
  • terapię przypadków kardiologicznych,
  • hospitalizację pacjentów po zabiegach operacyjnych,
  • tlenoterapię,
  • całodobową płynoterapię.


  Pacjenci szpitalni przebywają całą dobę pod opieką lekarza oraz technika weterynarii.

  Zgodnie z regulaminem hospitalizacji pacjenci na hospitalizację kwalifikowani są przez lekarza dyżurnego.
  O możliwości przyjęcia na hospitalizację pacjentów skierowanych z innych zakładów leczniczych decyduje lekarz dyżurny po przeprowadzeniu
  wizyty.

  Do szpitala nie są przyjmowane zwierzęta ze zdiagnozowanymi chorobami zakaźnymi.

  Regulamin hospitalizacji - informacja dla opiekuna (dokument pdf)